Magas vérnyomás morbiditási statisztikák, A magas vérnyomás betegség gyakorisága, a vérnyomás mérése, diagnosztikája


A morbiditás monitorozása A kurzus célja A hallgatók ismerjék meg a legfontosabb morbiditási adatokat gyűjtésére szolgáló módszereket, a Magyarországon jelenleg alkalmazott adatgyűjtési rendszereket, a morbiditási adatgyűjtés előnyeit és hiányosságait,  gyűjtött adatok körét.

Ahogy azt már korábban említettük, a lakosság egészségi állapotának megítélésében ugyan olyan fontos szerepe van a megbetegedések monitorozásának, mint a halálozás ismeretének, hiszen a megbetegedések egyrészt jelentős terhet jelentenek a társadalom számára, másrészt az ellátás tervezéséhez, a megelőző programok hatékonyságának kiértékeléshez alapvető adatokat szolgáltatnak.

  • Csökkenthető az akut koronáriaszindrómát követő halálozás Az egyre sikeresebb gyógyszeres és intervenciós kezelések ellenére világszerte változatlanul a kardiovaszkuláris betegségek CVD jelentik a vezető halálokot.
  • Kardiovaszkuláris kockázati tényezők az Eurostat és az ESC adatainak tükrében
  • Hipertónia ajánlások 2020
  • Magas vérnyomás esetén a nyomás nem csökken
  • Terpentin magas vérnyomás ellen
  • A magas vérnyomás betegség gyakorisága, a vérnyomás mérése, diagnosztikája
  • Egészségi állapot — Módszertan A várható átlagos élettartam azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak átlagosan.

A morbiditási adatok gyűjtése a következő módszerekkel történhet: fekvőbeteg-intézetek ellátási adatain alapuló regiszterek lakossági felmérésekből nyert adatok fertőző betegségek kötelező jelentési és nyilvántartási rendszere. Fekvőbeteg-intézetek ellátási adatain alapuló regiszterek A fekvőbeteg-ellátó intézmények a betegek adatainak nyilvántartására informatikai rendszereket, programokat alkalmaznak.

Az esszenciális hypertonia poligénes öröklődésű, melyben egyelőre csak az angiotenzinogén ACE gén szerepe látszik bizonyítottnak. Egyes ritka hypertoniákban mutációk mutathatók ki a A kisebb nefronszám, csökkent filtráció miatt gyakrabban észlelhető magas vérnyomás betegség kisebb születési súly esetén. Fizikális vizsgálat A hypertoniás beteg fizikális vizsgálata lényegében nem különbözik egyéb beteg vizsgálatától, azonban kiemelt fontosságú a szabályszerűen végzett vérnyomásmérés, illetve a vese- és az endokrin betegségekre utaló elváltozások keresése. A perifériás erek vizsgálata során a pulzus tapintása során a szűkületre a.

Bár ezek az adatok így már könnyen összesíthetőek és elemezhetőek, az adatok validitása több szempontból megkérdőjelezhető, ezért az adatok elemzése és interpretálása csak kellő körültekintéssel lehetséges. Figyelembe kell venni, hogy a fekvőbeteg-ellátó intézményekben csak a betegek egy része jelenik meg, hiszen a betegségek egy része nem igényel kórházi ellátást.

magas vérnyomás morbiditási statisztikák

Ez különösen érvényes az egyszerűen gyógyítható betegségek pl. Más, olyan betegségek esetén, amelyek csak kórházi körülmények között kezelhetőek pl.

A kórházi adatokon alapuló morbiditási adatok használhatóságát más tényezők is korlátozzák, ezért adott betegségre vonatkozó pontos incidencia és prevalencia arányszámokat ezekből az adatokból nem lehet számolni.

A kórházi adatok használhatóságát korlátozó tényezők a következők: -         a számláló pontatlan, mert a dokumentációs problémák miatt nem teljeskörű a jelentés -         a nevező bizonytalan, mert a kórházak ellátási területében átfedések vannak -         regionálisan eltérhetnek az igénybevételi szokások beutalási szokások, kulturális tényezők -         az adatok minősége megkérdőjelezhető a finanszírozási szempontok miatt, -         egységes diagnosztikus kritériumok hiánya vagy diagnosztikus bizonytalanság.

magas vérnyomás morbiditási statisztikák

Emiatt a kórházi adatok felhasználása és összehasonlítása és az ezekre alapuló szükséglet meghatározás nem javasolt. A kórházak minden kórházi ápolásban részesült betegről adatlapot kötelesek kitölteni és küldeni a Központba.

Az adatlap a beteg és a kórház azonosító adatait, valamint az orvos által felállított diagnózisokat és azok BNO kódját, az elvégzett beavatkozásokat és a felvétel és távozás időpontját tartalmazza. A honlap on-line adatbázis fül Összesített fekvőbeteg-adatok pontja alatt jelenleg csak a es évre vonatkozó fekvőbeteg-ellátás összesítő teljesítményadatai érhetőek el, míg az Egészségügyi grafikonok pont alatt a fekvőbeteg intézmények ellátással kapcsolatos adatai jeleníthetőek meg térképes formában régiós és megyei szinten ban és ben.

A különböző ellátási formák összesítő jelentései a Statisztikák, jelentések fül alatt a Letölthető dokumentumokban találhatóak meg a es évekre.

A korábbi évekre vonatkozó statisztikai adatok a Szöveges állományok pont alatt kereshetőek pl. A Nemzeti Rákregiszter a daganatos betegségek morbiditási regisztere, mely a kórházak által bejelentett új megbetegedéseket tartja nyilván. A regiszter működése és adatainak megbízhatósága nagymértékben függ a bejelentések hatékonyságától. Ez azt jelenti, hogy az összes adatnak bejelentésre kell kerülnie, illetve egy eset csak egyszer jelenhet meg a rendszerben.

Módszertan

Az utóbbi években jelentősen javult a regiszter adatainak validitása. Az adatokat közvetlenül nem lehet elérni.

  1. Egészségi állapot (–)
  2. Встречаясь с кем-либо не во плоти, а в виде спроецированного изображения, житель Диаспара, следуя правилам хорошего тона, предупреждал собеседника об этом с самого начала - иначе тот, ничего не подозревая, мог попасть в весьма невыгодное положение.

A nyilvántartás céljai: a különböző fejlődési rendellenességek előfordulási gyakoriságának területi és időbeli meghatározása; az ellátásra szoruló, károsodott személyek számának meghatározása, ami az ellátórendszerek tervezéséhez nyújt segítséget egészségügyi, szociális ; adatok biztosítása a prenatális szűrések hatásosságának és hatékonyságának elemzéséhez; a megelőzés elősegítése; adatszolgáltatás a tudományos kutatások számára; nemzetközi együttműködések Az adatszolgáltatás kötelező az e célra rendszeresített adatlapon, melyet a nyilvántartásba elektronikusan kell eljuttatnia a bejelentést végző orvosnak.

Az összegyűjtött adatokat évente elemzik országos és megyei szinten. Az adatbázis működésével kapcsolatos információk és az éves jelentések jelenleg az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ honlapján érhetőek el www. Lakossági felmérésekből nyert morbiditási adatok A lakossági egészségfelmérések során a lakosság egészére vagy egy adott csoportjára vonatkozóan nyerhetünk egészségi állapotra és egészségmagatartásra vonatkozó adatokat.

Magas vérnyomás ellen 6 megoldás

A kérdőíves felmérésekben az egészségmagatartás mellett az egészséget meghatározó determinánsokra és a morbiditásra vonatkozó kérdések is szerepelnek. Ez lehetőséget biztosít az egészségi állapot és az azt meghatározó tényezők közötti vizsgálatra.

A lakossági egészségfelméréseket meghatározott időszakonként megismétlik, ami lehetőséget fájnak-e magas vérnyomásban a vizsgált populáció egészségmagatartásának követésére, prevenciós programok tervezésére, a beavatkozások hatásának követésére. A lakossági egészségfelmérések két típusa alkalmas morbiditási adatok gyűjtésére: egészségmagatartás-felmérések vizsgálatokon alapuló felmérések Egészségmagatartás-felmérések Az utóbbi évtizedekben a felnőtt lakosság körében végzett hazai egészségfelmérések közül mind módszertanilag, mind a gyűjtött adatok körét tekintve a legátfogóbb a ben, ban végzett Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEFvalamint a ben végzett Európai Lakossági Egészségfelmérés ELEF tekinthető.

Az OLEF során a kérdőíveket mindkét esetben településen felnőtt 18 éves és idősebbek körében kérdezőbiztosok segítségével vették fel. A felmérés reprezentatív volt a magyar felnőtt lakosságra. A felmérések így megbízható adatokat szolgáltattak a magyar felnőtt lakosság egészségmagatartásáról, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéről, bizonyos betegségek gyakoriságáról és az azokat meghatározó szociodemográfiai tényezőkről.

A felmérést ben 8 kistérségben majd ben országos szinten ismételték meg. A es OLEF adatfelvétele on-line módon történt, aminek következtében az idősebb lakosság részvételi aránya alacsonyabb volt az magas vérnyomás morbiditási statisztikák felmérésekhez képest.

Összesen 27  kérdőívet dolgoztak fel. E mellett statisztikai módszerekkel összefüggéselemzéseket is végeztek. Az Európai Parlament és Tanács ban rendeletet fogadott el arról, hogy az unió országai magas vérnyomás morbiditási statisztikák évente kötelezően végezzenek megadott témakörökben, egységes módszertan alapján az egészségi állapotra és az egészséget meghatározó tényezőkre kiterjedő felmérést.

Megelőző orvostan és népegészségtan

Az első Európai Lakossági Egészségfelmérést ELEF hazánkban ben a Központi Statisztikai Hivatal kérdezőbiztosok segítségével végezte a 15 éves és idősebb lakosság körében településen fő megkérdezésével. A felmérés a magyar lakosságra reprezentatív volt.

magas vérnyomás morbiditási statisztikák

A felmérés eredményeinek előzetes adatai a KSH honlapján található meg www. A lakossági egészségfelmérések előnyei a rutin statisztikákkal szemben: a gyűjtendő adatok magas vérnyomás morbiditási statisztikák az aktuális igényeknek megfelelően könnyen változtatható az eredmények reprezentatívak.